Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

#001 / როგორ გავხადოთ დიაგრამა უკეთესად წაკითხვადი EXCEL-ში

როგორ მივაბათ EXCEL-ში დიაგრამას ლეგენდები დინამიურად?
დიაგრამა ლეგენდა დინამიური

გრაფიკების მიზანია გაუადვილოს ადამიანს ციფრების აღქმა. იმისათვის რომ დიაგრამის აღმნიშვნელი ლეგენდა არ იყოს ცალკე კუთხეში, არამედ წარმოადგენდეს დიაგრამის განუყოფელ ნაწილს – შეგიძლიათ ეს ხერხი გამოიყენოთ:

ფაილი სავარჯიშოდ: გადმოწერა

*თუ რამე ისე არ გამოგივათ – დააბრუნეთ წინა მდგომარეობა ბრძანებით Undo (Ctrl. + Z) და ცადეთ ხელახლა.

──────────────────────────────────────────────────

 Computergenerierter Alternativtext: 30000mfnoöo 30

დავდგეთ ცხრილზე და შევადგინოთ დიაგრამა

*სწრაფად ამის გაკეთება შესაძლებელია Alt + F1 კლავიშების გამოყენებით
Diagrammtitel 曏 小 小 111111

ახლა შევცვალოთ დიაგრამის ტიპი:

დავდგეთ დიაგრამაზე და ავირჩიოთ ნაბიჯები სურათის შესაბამისად.

Review View Developer Help Data Streamer hulliililii iililii Chart Styles pie Bar Area Map Inquire Power Pivot Switch Row/ Select Column Data Design Change Chart Ty e Type Format Chart Location ctwtTitk Search Recommended Charts Recent Templates Column 01 X Y (Scatter) Stock Surface Radar All Charts Line ctwtTitk ctwtTitk

ცხრილის ბოლოში შევქმნათ 2 უჯრა (აქ წითლად), რომელსაც დავაკავშირებთ დეკემბრის მაჩვენებლებს (ფილიალი A – 27 და ფილიალი B – 36)
Computergenerierter Alternativtext: möæ,obo öåmJöo coe.o.æo 30%obm6aöo 0,50130 0360bo bodÖ00ö060

ახლა კი ყველაზე მთავარი – ეს ორი უჯრა (სადაც წერია 27 და 36) დავამატოთ დიაგრამას:

 1. დავაკოპიროთ (Ctrl. + C)
 2. დავდგეთ დიაგრამაზე და ჩავსვათ (Ctrl. + V)

შევამჩნევთ, რომ დიაგრამის ბოლო გაგრძელდება

αμι.± υφΙ2ρρΙ2ωρ υφΙ2ρρωφβω υηυαευ υηυρξυ υηυς•ρ υαυφρς υφφςρ υα ς•ξφΙ2ρΙλο υφς•ξρςυ υ ραιορρ υηυιώυρω

ჩვენს მიერ შექმნილ დამატებით უჯრებს გადავარქვათ სახელები – უფრო სწორედ შევცვალოთ უჯრის ფორმატირება:

 • დავდგეთ უჯრაზე სადაც წერია 27
 • Ctrl + 1 ან კონტექსტურ მენიუში (მარჯვენა ღილაკით) ავირჩიოთ “Format Cells…”

Computergenerierter Alternativtext: New Comment New Note Pick From Drop-down List..

 • დავწეროთ ფილიალის დასახელება

მაგ: “თბილისი” (აუცილებლად ბრჭყალებში)
möoe-,obo 0.50130 0360bo bodÖ00ö060 mdÖm6öofi-,o Number Category: General Number Alignment Currency Accounting Date Time Percentage Fraction Scientific T ext S ecial Custom Chart Title Font Border Protection mple— Lype: Standard o, oo DO; 00 [R e 00

დიაგრამას დავამატოთ მაჩვენებლების აღნიშვნები (Data Labels)
Computergenerierter Alternativtext: onöæ,obo 30%obm60öo 0,50130 0360bo bodÖ00ö060 möncnobo öåmJöo Chart Title 32 32 36 31 2 22 22 V Axis Titles Chart Title Data Labels Data Table Error Bars Gridlines Legend Trend line Up/Down Bars

ახლა დაგვრჩა ვიზუალურად გავალამაზოთ დიაგრამა და მოვაშოროთ ზედმეტი ინფორმაცია:

 1. წავშალოთ ზედმეტი ლეგენდა (დავდგეთ ლეგენდაზე და გამოვიყენოთ Delete კლავიში)
 1. წავშალოთ დამხმარე ხაზები (დადექი დამხმარე ხაზებიდან ერთ-ერთზე და გამოიყენე Delete კლავიში)

Computergenerierter Alternativtext: Chart Title o

უკეთესი გარჩევადობისთვის ციფრები დიაგრამაზე გავხადოთ იგივე ფერის რაც თავად დიაგრამაა

(ლურჯ დიაგრამას მოვარგოთ ლურჯი ციფრები და შემდეგ იგივე გავიმეოროთ ნარინჯისფერისთვისაც)

ამისათვის:

 1. დავდგეთ რომელიმე ციფრზე

და მივყვეთ ინსტრუქციას სურათზე
Computergenerierter Alternativtext: • 0/0 Merge & Center • Automatic Theme Co Standard Colors Recent Colo rs More Colors... Cha

ასევე მონაცემებიდან მოვაშოროთ პირველი “ვიზიტორები”, რომელიც ავტომატურად დაამატა ექსელმა და ზედმეტია.
Computergenerierter Alternativtext: Data Review View Developer Chart Styles 22 Help Data Streamer Inquire Power Pivot Switch Row Column Select Data Design Change hart Type Format Chart Location Chart Nata range: The data range is too complex to be displayed. If a new range is selected, it will replace all of the series in the Series Panel. Legend Entries (Series) Z] öscn•oan ambL'315n Hidden and Empty Cells Remove Suitch Row/CoIumn Horizontal (Category) Axis Labels Edlt Z] Z] Cancel

ბოლო რამდენიმე დეტალი:

შევცვალოთ ფონის ფერი

 1. დავდგეთ დიაგრამის შუაგულში
 2. მარჯვენა ღილაკით გამოვიძახოთ კონტექსტური მენიუ და
 3. ფერებიდან ავირჩიოთ მაგ: ღია ნაცრისფერი.

იგივე გავაკეთოთ დიაგრამის სათაურისთვისაც.
Computergenerierter Alternativtext: 8(fioöm60öo 36 ööcroa Plot Area Outline Automat ic Theme Colors Standard Colors Recent Colors

უკეთესი ვიზუალური ეფექტისთვის წარწერები “თბილისი” და “ბათუმი” გადავიყვანოთ დიაგრამებიდან მარჯვნივ და შევამციროთ ხაზის სისქე…Computergenerierter Alternativtext: 30000m€noöo Ile4 döonzan 27 Döne-' bfl

სულ ესაა.

იყოგახდა

კომენტარები

სიახლეების გამოწერა
შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი თემები და მიიღეთ სიახლეები პერიოდულად
logo_FcmGLMU
© ყველა უფლება დაცულია.
ვებ-გვერდზე განთავსებული მასალების გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ არაკომერციული მიზნით.